Fiets- en schaatsclub, opgericht in 1988

Klimmen Banneux Klimmen

Op donderdag 1 juli is de jaarlijkse KBK Bello Only verreden.

Het waren aprilse omstandigheden. Fris, minder dan 15C, maar voor het overgrote deel droog. Slechts een korte periode van miezerregen probeerde de stoere Bello’s tegen te werken.

Nieuw was de afwezigheid van enkele seniore Bello leden. Nieuw was ook de route. De Bello Route Grandissimo Ferry had weer een nieuwe variant route gemaakt. Daarin wel weer de oude klim op de heenweg naar Banneux.

Nieuw was ook dat de Grandissimo op een punt moest buigen namelijk: koffie vòòr Banneux. Het is niet bekend of zijn knarsetanden nadien geleid heeft tot een noodzakelijk ingelast tandarts bezoek.

Verder was er een nieuwigheid in de koersinstructie. Niet de oude hekkensluiter werd heringevoerd, niet het wachten ná een klim aan de voet werd heringevoerd  (Coen was hier immers overtuigd en beargumenteerd voorstander van) nee boven aan  een klim werd scherp achterom gekeken en zodra de laatsteling in aantocht was, werd er weer gestart en dus: op de top een vliegende herstart voor de hele groep. Die fietswijze werd gewaardeerd en leverde bovendien een tijdvoordeel op ten opzichte van het wachten tot dat de laatsteling weer even op adem was gekomen.

Het is onduidelijk of de groep zich tegoed heeft gedaan aan een heerlijke Val Dieu bier. Hoe dan ook allen zijn in Valkenburg aangekomen op een zeer respectabel tijdstip namelijk 17.10 u

De gezamenlijke dag werd door de Bell0-jongens afgesloten met een maaltijd bij de “De Jongens” in Valkenburg.

Tot slot een toch nog zeker even aandacht voor een wezenlijk probleem dat zich dit jaar in een verhevigde mate aandiende. Een probleem dat zich overigens in voorgaande edities ook al aandiende. De horeca in Banneux is niet echt afgestemd op een cluppie Mamyls*. Dus ook dit jaar was het zoeken naar een restaurant waar men welkom was, en waar een voedzame lunch kon worden genuttigd. Het werd uiteindelijk, de na vorige malen verguisde, zelfbedieningsgelegenheid.

Dus is wellicht een agendapunt op de a.s. jaarvergadering:

Handhaven KBK ?

Alleen in naam, of veranderen?

Volledig nieuwe route?

Hoe verder?

We gaan het zien!

Dit verslag werd geschreven door de inzender.

Heeft hij de KBK 2021 zelf gereden, of was hij erbij?

Geen van beide.

De inzender handelt slechts conform een veel gebruikte methode in de journalistiek: verslag doen via de ogen en beleving van een ander persoon.

Ik wens jullie een fijne zondag en  dito Bello-rit.

Fred.

2047920cookie-checkKlimmen Banneux Klimmen