Volgens Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Bandenspanning) is de definitie van bandenspanning:
"
Bandenspanning is de
overdruk die in de banden van een voertuig aanwezig is. Deze wordt gemeten met een bandenspanningsmeter en uitgedrukt in Bar, KPa (KiloPascal) of PSI (Pound-force per square inch). "
Ook in het (technisch) spraakgebruik wordt met bar, zonder verdere aanduiding, meestal bar overdruk bedoelt, al gebruiken de puristen natuurlijk liever barg (bar gauge) en bara (bar absolute).
In dat licht bezien klopt het dus dat de pomp bij 0 begint aan te wi
jzen; toch nog even doorpompen dus na 7.5 bar, zelfs als dat moeite begint te kosten (al is 7.5 bar(g) of nog wat lager natuurlijk wel comfortabeler).
 
2034360cookie-checkVolgens Wikipedia (h