Fiets- en schaatsclub, opgericht in 1988

OpenSource kaarten v

OpenSource kaarten voor Garmin GPS

Er is een veelheid aan kaarten voor gebruik op de GPS. Dure Garmin kaarten zijn daarbij niet noodzakelijkerwijs beter dan OpenSource kaarten; wat mij betreft is vooral de Benelux cyclemap (opvolger van de OnRoute fietskaart van Nederland) nogal teleurstellend. Reden om eens op zoek te gaan naar de OpenSource alternatieven.

1.    Originele OpenStreetMap kaarten
Dit is de moeder van vrijwel alle OpenSource kaarten en voor vrijwel alle landen in de wereld zijn kaarten te downloaden van http://garmin.openstreetmap.nl/ . De kaarten kunnen op de computer worden geïnstalleerd en vandaar worden geladen op de GPS. De mate van juistheid en detail wisselt uiteraard zeer sterk, maar is voor “westerse” landen vaak goed bruikbaar.
Toch hebben de originele OpenStreetMap kaarten een paar belangrijke nadelen:
•    op de eerste plaats zijn deze kaarten niet specifiek aangepast voor het gebruik als fietskaart
•    een tweede nadeel is dat bij gebruik van de defaults in de installatieroutine alle kaarten met dezelfde naam in dezelfde map worden en dat de installatie van bijv. een volgend land de vorige installatie overschrijft. Het is wel mogelijk om meerdere OSM-kaarten gelijktijdig te gebruiken, maar dit vereist enige aanpassingen tijdens en na de installatie. Mocht je daar belangstelling voor hebben, stuur dan even een e-mailtje.
•    een derde nadeel is dat de kleurstelling van de kaarten niet erg fraai is en dat door de complexiteit van het bijbehorende hulp-bestand aanpassing daarvan verre van eenvoudig is.
Gelukkig zijn er betere alternatieven voor de OSM-kaarten

2.    OpenVeloMaps/OpenMTBMaps
Deze kaarten zijn afgeleid van de OSM-kaarten, maar volgens de maker meer aangepast voor fietsgebruik (waarschijnlijk in het “routeringsgedeelte”, maar heb ik niet uitgebreid getest). Een groot voordeel t.o.v. de OSM kaarten is verder dat bij gebruik van deze kaarten geen omwegen nodig zijn om meerder kaarten naast elkaar op de PC te installeren omdat de installatieroutine er voor zorgt dat elke kaart zijn eigen unieke map/naam/nummer krijgt.
Afgezien van de keuze voor ander kleuren/wegpatronen lijkt er niet heel erg veel verschil te zijn met de OSM kaarten, ook niet in de mate van detail. Persoonlijk vind ik de kleurstelling van de openmtbmaps prettiger dan die van de openvelomaps. Voorlopig advies (voor buiten de Benelux, zie 4): maak een keuze voor of de originele OSM kaarten, of de velo-kaarten of de mtb-kaarten en blijf daarbij. Voor de volledigheid: http://www.velomap.org/ en http://openmtbmap.org/

3.    Open Topo NL
Alweer een variant op de oorspronkelijke OSM-kaarten; gegeven de naam, is deze kaart ronduit teleurstellend en mag m.i. de naam Topo niet dragen want de mate van detail is op het eerste gezicht niet/nauwelijks groter dan van de standaard OSM-kaart van Nederland. Bovendien is deze Topo-kaart niet routeerbaar. M.a.w. wat mij betreft geen aanrader. Voor wie toch is geïnteresseerd:
http://www.javawa.nl/osmtoponldem.html

4.    OpenFietsMap
Dit is een juweeltje: ook afgeleid van OSM maar met een mate van detail die vrijwel even goed is als van de officiële GarminTopo-NL en met de hele Benelux in een bestand. Bovendien heeft de OFM een duidelijke en goed afleesbare kleurstelling en zijn de gebruikte gegevens minder gedateerd dan van bijv. de officiële TopoNL-kaart. Naar mijn mening vallen de officiële Garmin fietskaarten (de niet langer ondersteunde OnRoute Fietskaart en zijn vervanger de Benelux Cyclemap) vallen hierbij volledig in het niet en is een aparte Topo-kaart ook niet nodig.
Zie: http://sites.google.com/site/openfietsmap/

 
2034400cookie-checkOpenSource kaarten v