Fiets- en schaatsclub, opgericht in 1988

ClubBello

ClubBello Waaierrijden 1. Begripsbepaling Als eerste kijken we naar wat een waaier is. Wikipedia leert dat waaier kan verwijzen naar: • Waaier (bloeiwijze), een bloeiwijze • Waaier (formatie), een formatie die een groep renners kan vormen • Waaier (geografie), een term in de geografie om berggebieden te beschrijven. • Waaier (kaakje), een bepaald soort kaakje • Waaier (keuze), een term die een keuzemogelijkheid aangeeft: een waaier van mogelijkheden • Waaier (oefening), een oefening in Tai Chi • Waaier (pomp), een binnenwerk van een pomp, specifiek een centrifugaalpomp • Waaier (ventilatie), een vouwinstrument, meestal van papier, dat je zelf beweegt om luchtstroom te produceren, met als doel koeling • Waaier (vorm), een term om de waaiervorm weer te geven, bijvoorbeeld bij een multibeam echolood. • Kleurenwaaier, wordt gebruikt als catalogus bij de keuze van kleuren, bijvoorbeeld RAL-kleuren. Over de waaier als formatie wordt vermeld: Een waaier is een techniek uit het wielrennen. Een waaier is de benaming voor de formatie die een groep renners aanneemt als de wind schuin van voren komt om zo de windweerstand zo klein als mogelijk te maken. De techniek bestaat uit het schuin achter elkaar rijden van een aantal renners. Degene die de voorste positie in de groep inneemt, de koprijder, is het meest onderhevig aan de wind invloed en elke positie daarachter telkens minder. De koprijder beschermt de anderen tegen de wind, het zogenaamde ‘uit de wind houden’. De koppositie in een groep rouleert, teneinde de arbeid in min of meer gelijke mate over de verschillende renners te spreiden. Dit laatste is een ongeschreven wielerwet. Uit tactisch oogpunt (het sparen van energie) pogen sommige coureurs zich te onttrekken aan deze verplichting. 2. De Bello waaier Als Roel Simonis, (sinds 2007 gecertificeerd hekkensluiter!) zijn waarnemingen over het huidige waaieren van Clubbello zou doen, dan zou hij constateren dat we als Bello-rijders twee elementen beheersen: • schuin achter elkaar rijden en • sommige coureurs onttrekken zich aan de verplichting te rouleren Daarna houdt het wel een beetje op. Hierna volgt een aantal spelregels voor waaierrijden. De spelregels zijn opgesteld op basis van fietstechnische overwegingen, maar ook toegespitst op wat Clubbello is, vertegenwoordigt, en wil zijn. De beschrijving hieronder is ter lering, maar vooral voor besluitvorming op de eerstvolgende ClubBello vergadering. Voor de goede orde waaierrijden is niet het zo gunstig mogelijk aanhaken bij een Bello/lid dat weg wil knallen vlak voor een finish of voor een koffiestop. Dat spel moet natuurlijk ook mogelijk blijven. Waaierrijden is net als Rang, dat immers alleen Rang is als en Rang op staat. Waaierrijden is alleen waaierrijden, als we afspreken dat we waaier gaan rijden. 3. Spelregels Het waaierrijden van ClubBello wordt voorgesteld opgebouwd te zijn uit de volgende regels en aspecten: Veiligheid en posities 1. Men rijdt schuin achter elkaar, de afstand hierbij is zodanig dat het voorwiel zich achter het achterwiel van de voorrijder bevindt. Het voorwiel naast het achterwiel van de voorrijder levert een niet beheersbaar risico op valpartijen. 2. Regel 1 vervalt zodra de wind zodanig van opzij staat dat de band van het voorwiel zich vóór de achteras van het achterwiel van de voorligger bevindt. In die situatie heeft de achterligger namelijk voldoende zicht op hetgeen zich voor hem bevindt en op het (stuur)gedrag van de voorligger. 3. Alle waaierrijders houden rekening met de achter hen rijdende fietsers. Men houdt in zijn bewegingen en gedrag rekening met de kwetsbare positie van de achterrijder. Elke abrupte beweging of verandering wordt vermeden. Ook het plots stoppen met trappen en rechtop gaan zitten valt hier onder. 4. De optimale hoek, zoveel mogelijk uit de wind, moet je zoeken en al voelend vinden. Een goede graadmeter is een gelijk windgeruis in de oren links en rechts. 5. De voorste rijder rijdt zo veel mogelijk links of rechts. 6. In geval van wind van links, is de voorste rijder verantwoordelijk voor meest linkse positie die mogelijk is, gegeven de breedte van de weg en de totale verkeersituatie. 7. In geval van wind van rechts is de achterste rijder verantwoordelijk voor meest linkse positie die mogelijk is, gegeven de breedte van de weg en de totale verkeersituatie. 8. Het kan zijn dat de wind zó van opzij is, en of de weg zó smal, dat voor één waaier de weg te smal is of de groep te groot. In dat geval wordt gereden in twee of meer waaiers. Een dubbele waaier wordt i.v.m. met extra complicaties en risico’s vermeden. 9. Iedere rijder heeft de handen alert aan de remmen. Handen in andere posities of zelfs triatlonbeugels zijn ontoelaatbaar gevaarlijk. 10. Iedereen is evenzeer gericht op snelheid als op veiligheid. 11. Alle rijders letten op een of meer van hun voorliggers en anticiperen zoveel mogelijk. Rouleren en snelheid 12. Het rouleren gebeurt snel, en voor de sterke rijders héél snel naar hun gevoel. Het lang op kop rijden levert suboptimaal resultaat van de groep. De rijder op kop laat zich aflossen vòòr dat zijn snelheid dreigt te verminderen. 13. De rijder in de koppositie beslist zelf het moment van overdracht: het aflossen. 14. Het aflossen geschiedt door het zich laten wegzakken naar de achterste positie. Dit gebeurt langs de zijde die in de wind is. 15. De man in tweede positie wacht altijd totdat de man in koppositie zich laat wegzakken. 16. Zodra men in de koppositie belandt is het doel: het behouden van de snelheid, niet het verhogen van de snelheid. 17. De rijder op kop is vrij het tempo langzaam op te voeren. 18. Rijders in de waaier roepen in geval het tempo voor hen of hem te hoog wordt: “tandje”. Deze roep wordt door ieder naar voren doorgegeven en is het teken dat een van de waaier rijders vraagt om: een tandje terug. De status van “tandje” is minstens zo belangrijk als die van “tegen” of “paaltje”! 19. De rijder op kop houdt in bochten en andere onderbrekingen van de waaier (bijv. stoplichten) extra rekening met het moeten aanzetten van de achterste rijders. De rijder op kop vermijdt dan grote versnellingen (=toename van snelheid’) Waaierrijden is dan ook een teaminspanning. Om het knallen en het er `lekker vanaf rijden` tegen te gaan kan worden overwogen dat misbruik wordt gestraft met een rondje koffie. Het is aan de voltallige jaarvergadering bovenstaande spelregels aan te vullen dan wel te wijzigen. Ik wens ons allen een goed oefenjaar en veel plezier op de jaarvergadering. Fvk 10/11/08
2029740cookie-checkClubBello