9.00 bij de Spar. Fysiek 3 bellonisten aanwezig. Pieter, Wiebe en ondergetekende voor een wat spoedig in de analen vermeld zal worden (n.l. nu) als een zeer korte rit. Niemand onttrekt zich aan wetmatigheden en dus vallen ook fietsers die weinig zijn gevallen eens om. Aldus geschiedde bij de afdaling naar de Jutberg na 5 km. Pieter voorop, Wiebe daarachter en Arre als laatste. Wegslippend voorwiel, net te diepe kuil en lancering van fiets over fietser (tegen boom). Val opgevangen op rechter schouder en helm. Dankzij de laatste slechts schade aan de schouder en wel zodanig dat we gedrieen via de v/d Waalslaan met icepacks, paracetamol en koffie door Pia op de EHBO in Zutphen geraakten. Met mitella weer naar huis (voor de geinteresseerden ivm met een Tossy 2). Met fiets in auto vervolgens thuis gebracht (weer koffie) om vervolgens te beginnen met het in lijdzaamheid bezitten van de ziel. Voorlopig wandelen voor mij. In afwachting van mijn herstel overweeg ik een nieuwe onderafdeling van Bello op te richten onder de naam BZB (Bello ziekenboeg). Als jullie niet oppassen kunnen wij op de komende jaarvergadering met meerderheid van stemmen activiteiten als postzegelverzamelen, etc. met een meerderheid doordrukken. Maar misschien loopt het anders en hebben we het tegen die tijd weer over fietsen en alles wat daarbij hoort (dus ook eens vallen). In de hoop dat dit laatste geschiedt groet ik jullie vanaf mijn bankje. Arre
2030460cookie-check9.00 bij d