Verrassend om twee nieuwe gezichten te zien vanmorgen temidden van de verzamelde Bello-renners Arre, Ferry, Rocus, Ton, Willem en Wiebe. Een ”overloper” van de Escargots, Henny Sloven en, door Arre daarvoor warm gemaakt, Arne Heineman uit de Steeg. Van Bouke had ik al gehoord dat Henny heel goed kan fietsen maar dat zijn loyaliteit aan de Escargots zijn overstap naar de A-Bello ’s verhinderde. Maar omdat er vandaag geen Escargots te bekennen waren nam Henny de gelegenheid te baat om verkennend met ons mee te fietsen. Vaak leren de A-Bello ’s de nieuwkomer dan een lesje maar vandaag was het misschien wel een beetje andersom. Zou het prachtige materiaal waarop Henny fietst daaraan debet zijn? Hij vond het ”super” verklaarde hij na afloop. Het probleem waar hij nu tegenaan loopt is hoe hij zich voor zijn vreemd gaan bij de Escargots moet verantwoorden en de vraag hoe hij nu verder zijn wielertoekomst in moet vullen. Bij de Escargots, bij de A-Bello ’s of ergens daar tussen in? We zien het wel en bij de A-Bellos ’s is hij van harte welkom. Het tweede nieuwe gezicht, dat van Arne, is van vele (recreatieve) sporten thuis. Vorige week heeft hij nog meegedaan aan de Posbankloop en dan heb je toch een behoorlijke conditie mag je veronderstellen. Tot de pauze kon hij daar dan ook goed mee vooruit. Het was wel afzien zo nu en dan maar met de koffie in ’t Hilletje in Kootwijk in het vooruitzicht lukte het tot daaraan toe. Daarna diende het verval in prestaties zich aan. En maar goed ook want je moet er toch niet aan denken dat een tweede nieuwkomer ook zo maar probleemloos met de A-Bello ’s mee kan fietsen. Dat zou een geweldige slag hebben toegebracht aan hun reputatie. Er kon dus gerust en rustig worden gekoerst zodat Arne, hoewel aan het elastiek, bij kon blijven. Maar als hij er nu eens goed voor gaat trainen, dan hebben we er een klasbak bij. De twee nieuwe aanwinsten zijn goed voor de omvang van het Bello-peloton maar minder goed voor de geldbuidel van Arre die vandaag de koffie met appelgebak voor zijn rekening nam. Hij heeft zijn studie gezondheidspsychologie met succes bekroond en dat mag gevierd worden nietwaar? Tijdens de koffie werd voornamelijk gesproken over de voorstellen die Coen en Ferry onder de button “Pyreneeën 2007” hebben gelanceerd. Daar is inmiddels ook te vinden wie zich al hebben aangemeld en wie het in beraad hebben. Om verder te kunnen met de organisatie stellen ze het op prijs dat ze van de Bello-leden ( ja, ook de gastleden van Bello-West ) voor 1 november een berichtje krijgen of men (a) meegaat, (b) het in beraad heeft dan wel c (niet meegaat ). Hoe duidelijker hoe liever. Ook reacties op hun voorstellen, in het bijzonder v.w.b. het vervoer, zien ze met belangstelling tegemoet. Onze webmaster plaatst alles op de Bello-site ( Pyreneeën 2007 ), dus kijk regelmatig even om te zien hoe de zaken er voor staan. Parafraserend op het TV-programma ” De wereld draait door “ kun je zeggen ” Club Bello draait door “ zeker als er zich, zoals vandaag, twee nieuwe mannen aandienen. Maar toch staat Club Bello even stil als je hoort dat de oprichter en nestor van onze Club, Marius Koerselman, onze webmaster heeft gevraagd om om gezondheidsredenen zijn naam op de ledenlijst door te halen. Dan gaan de gedachten terug naar de achterliggende jaren met schitterende -prestieuze- schaatstochten, prachtige toertochten op de racefiets in binnen en buitenland, naar de winterse ATB-tochten en alle sportieve en gezellige dingen daarom heen. Marius, wij danken je voor je inzet voor Club Bello en je sportieve kameraadschap. Wij hopen dat we daaruit de inspiratie uit zullen halen om Club Bello, en jij zult het niet anders willen, door te laten draaien.
2031570cookie-checkVerrassend